ประกาศผลการแข่งขัน TJC2018

Jazz Ensemble Competition
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รับเกียรติบัตรและเงินสด 70,000 บาท
ได้แก่ วงแรงแขน
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รับเกียรติบัตรและเงินสด 35,000 บาท
ได้แก่ วงสุดเสี่ยง
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รับเกียรติบัตรและเงินสด 20,000 บาท
ได้แก่ วง Untold
 
Jazz Big Band Competition
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รับเงินสด 100,000 บาท
ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รับเงินสด 50,000 บาท
ได้แก่ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รับเงินสด 20,000 บาท
ได้แก่ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 1 รางวัล รับเงินสด 10,000 บาท
ได้แก่ โรงเรียนหอวัง
 
รางวัล Outstanding Musicians สนับสนุนโดย บริษัท ธีระ มิวสิค จำกัด
นายเพชรภูมิ เพชรแก้ว Electric Guitar จากวงแรงแขน
นายธนพงษ์ อนันตกุล Drums จากวงแรงแขน
นายรอยเขียน วังเลิศ Piano จากวง Captain James II-V-I
นายณัฐกิตติ์ ธนพูลสวัสดิ์ Saxophone จากวง สุดเสี่ยง
นายรฤกชนน์ ปิยโชติสกุลชัย Drums จาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)


© 2018: Thailand Jazz Competition 2019, All Rights Reserved