กฏ กติกา การแข่งขัน TJC2018

1. ประเภทการแข่งขัน
1.1 Jazz Ensembles Competition
เป็นการแข่งขันประเภทวงดนตรีแจ๊สขนาดเล็ก ของบุคคลทั่วไป มีสมาชิกตั้งแต่ 4-7 คน ที่บรรเลงบทเพลงบังคับเลือก และเพลงที่วงประพันธ์ขึ้นเอง (Original Composition) โดยแสดงความสามารถของผู้แข่งขันในลักษณะการบรรเลงกลุ่มเล็กและความสามารถในการโซโล (Solo) ในลีลาการด้นสดแบบแจ๊ส (Jazz Improvisation) ภายใต้สำเนียงดนตรีแจ๊สที่ถ่ายทอดผ่านผู้แข่งขันเทียบเท่าในระดับมาตรฐานสากล
1.2 Jazz Big Band Competition
เป็นการแข่งขันวงดนตรีแจ๊สขนาดใหญ่ (Jazz Big Band) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่บรรเลงบทเพลงบังคับเลือกโดยแสดงถึงความสามารถของผู้แข่งขันในลักษณะการบรรเลงกลุ่มใหญ่และความสามารถในการโซโล (Solo) ในลีลาการด้นสดแบบแจ๊ส (Jazz Improvisation) ภายใต้สำเนียงของดนตรีแจ๊สในระดับมาตรฐานสากล

2. เงินรางวัล
เงินรางวัลการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 310,000 บาท
2.1 Jazz Ensemble Competition
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รับเกียรติบัตรและเงินสด 70,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รับเกียรติบัตรและเงินสด 35,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รับเกียรติบัตรและเงินสด 20,000 บาท
2.2 Jazz Big Band Competition
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รับเงินสด 100,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รับเงินสด 50,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รับเงินสด 20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 1 รางวัล รับเงินสด 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 จำนวน 1 รางวัล รับเงินสด 5,000 บาท

3. กำหนดการ
การรับสมัคร วันนี้  – 28 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผล 5 มีนาคม 2561
การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ วันที่ 6 เมษายน 2561
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 7 เมษายน 2561

4. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
4.1 Jazz Ensemble Competition
1. มีสมาชิกในวงตั้งแต่ 4-7 คน
2. สมาชิกทุกคนต้องไม่เป็นศิลปินที่มีสังกัด ไม่เคยผ่านการบันทึกเสียงออกผลงานอัลบั้มในสังกัดค่ายเพลงหลัก ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
3. สมาชิกในวงไม่เกิน 2 คน จะต้องไม่ใช่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันใน Thailand Jazz Competition 2017
4.2 Jazz Big Band Competition
1. สมาชิกในวงตั้งแต่ 17-25 คน โดยมีตำแหน่งตามที่กำหนด ต่อไปนี้
A. ตำแหน่งนักดนตรี* เล่นเครื่องดนตรีบังคับ จำนวน 17 ตำแหน่ง ประกอบด้วย
i Rhythm Section 4 ตำแหน่ง ได้แก่ กลอง กีต้าร์ เบส เปียโน
ii Brass and Woodwind Section 13 ตำแหน่ง ได้แก่
(i) Saxophone Section 5 ตำแหน่ง (Alto Sax 2, Tenor Sax 2, Baritone Sax 1)
(ii) Trombone Section 4 ตำแหน่ง
(iii) Trumpet Section 4 ตำแหน่ง
B. ตำแหน่งเครื่องอื่นๆ* 2 ตำแหน่ง ประกอบด้วย
i. ตำแหน่งนักร้อง 1 ตำแหน่ง (จะมีหรือไม่มีก็ได้)
ii. ตำแหน่งนักโซโล่ (Soloist) 1 ตำแหน่ง (จะมีหรือไม่มีก็ได้)
2. ผู้อำนวยเพลง (Conductor) 1 คน ไม่กำหนดคุณสมบัติ
3. สมาชิกในวงทุกคนจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่หรือเทียบเท่าไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเดียวกัน
4. วงดนตรีทุกวงต้องสมัครในนามโรงเรียนเท่านั้น โดยที่ใบสมัครและเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าประกวดจะต้องได้รับการรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษาประทับตราโรงเรียน หนึ่งโรงเรียนสามารถส่งวงเข้าประกวดได้ 1 วง และระบุชื่อวงเป็นชื่อสถาบันศึกษาเท่านั้น

bigband-stage

* ตำแหน่งนักดนตรีและเครื่องอื่นๆต้องอยู่ในรูปแบบที่กำหนดให้เท่านั้น

5. กติกาการแข่งขัน
5.1 Jazz Ensemble Competition
รอบคัดเลือก
1. บันทึกการบรรเลงเพลง 2 เพลง เป็นรูปแบบวีดีโอแล้วส่งเป็น Link Youtube เท่านั้น
2. บรรเลงเพลง 2 เพลง ความยาวรวมทั้งสองเพลงไม่เกิน 15 นาที ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องบรรเลงเพลง โดยคำนึงถึงเรื่องของภาษา และสไตล์ตาม Jazz Tradition ของเพลงแต่ละยุค
A. เพลงบังคับเลือก โดยเลือกบรรเลง 1 เพลง จากเพลงที่กำหนดให้ 5 เพลง
1. The Moontrane : Woody Shaw
2. Driftin : Herbie Hancock
3. Nica’s Dream : Horace Silver
4. Shaw’Nuff : Charlie Parker
5. Like someone in love : Jimmy Van Heusen
B. บรรเลงเพลงที่วงประพันธ์ขึ้นเอง (Original Composition) ต้องเป็นเพลงที่แต่งขึ้นเองโดยไม่มีลิขสิทธิ์การสังกัดค่ายเพลง
3. วงที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ จะต้องประกอบไปด้วยสมาชิกที่อยู่ในใบสมัครเท่านั้น โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนสมาชิกในวงนอกเหนือจากใบสมัคร
4. จำนวนวงที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบรองชนะเลิศ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน และผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รอบรองชนะเลิศ
1. บรรเลงสดเพลงเดียวกับที่ส่งเดโม่ 2 เพลง โดยใช้เวลาบรรเลงทั้งสองเพลง 15 นาที รวม Set Up เริ่มจับเวลาหลังจากประกาศชื่อวง
2. จำนวนวงที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รองชิงชนะเลิศ
1. บรรเลงสด 2 เพลง โดยใช้เวลาบรรเลงทั้งสองเพลง 15 นาที รวม Set Up เริ่มจับเวลาหลังจากประกาศชื่อวง ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องบรรเลงเพลง โดยคำนึงถึงเรื่องของภาษา และสไตล์ตาม Jazz Tradition ของเพลงแต่ละยุค
A. เพลงบังคับเลือก 1 เพลง จากเพลงที่กำหนดให้ 5 เพลง
1. Celia : Bud Powell
2. Along Came Betty : Benny Golson
3. Airegin : Sonny Rollins
4. Night and Day : Cole Porter
5. Recorda Me : Joe Henderson
B. บรรเลงเพลงที่วงประพันธ์ขึ้นเอง (Original Composition) โดยจะต้องเป็นเพลงเดียวกับที่ส่งมาในรอบคัดเลือก

2. เพลงที่ใช้ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จะต้องระบุในใบสมัคร และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเพลงในการแข่งขัน หรือเปลี่ยนสมาชิกในวงนอกเหนือจากใบสมัคร

5.2 Jazz Big Band Competition

รอบชิงชนะเลิศ
1. บรรเลงสด เพลงบังคับเลือก 2 เพลง โดยจะต้องเลือกจากกลุ่มเพลงที่ประกาศไว้ในใบสมัคร โดยใช้เวลา 20 นาที รวม set up เริ่มจับเวลาหลังจากประกาศชื่อวง
A. กลุ่มบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเลือกเพลงใดเพลงหนึ่งจากเพลงต่อไปนี้

2. วงที่แข่งขัน จะต้องประกอบไปด้วย สมาชิกที่อยู่ในใบสมัครเท่านั้น โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนสมาชิกในวงนอกเหนือจากใบสมัคร
1. แว่ว
2. ฝัน
3. แสงเดือน
4. ในดวงใจนิรันดร์
5. Oh I Say
6. รัก
B. กลุ่มบทเพลงแจ๊ส โดยเลือกเพลงใดเพลงหนึ่งจากเพลงต่อไปนี้
1. Flight of the foo bird / Count Basie
2. Cute / Neal Hefti
3. A Child is Born / Thad Jones
4. The more I see you / Count Basie
5. I remember clifford arranged by Sammy nestico
6. Big Dipper / Thad Jones

3. จำนวนวงที่ผ่านการคัดเลือก ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

6. เกณฑ์การให้คะแนน
6.1 Jazz Ensembles Competition
รอบคัดเลือก รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ คะแนนรวม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น
1. การรวมวง (ensembles) (60 คะแนน)
1) คุณภาพเสียงโดยรวม (overall tone quality)
ได้แก่ การควบคุมเสียงกังวาน (resonance control) ความคมชัด (clarity) ความมั่นคง (consistency) ความอบอุ่นของเสียง (warmth) การควบคุมลักษณะเสียง (articulation)
2) น้ำเสียง (intonation)
ได้แก่ เสียงในการรวมวง (within ensemble) ความถูกต้องของระดับเสียง (accuracy to printed pitches)
3) ความรู้สึกในจังหวะ (rhythmic feel)
ได้แก่ ชีพจรจังหวะ (pulse) ความถูกต้องของตัวโน้ตและตัวหยุด (accuracy of note and rest values) ความยาวของสียง (duration) ความรู้สึกสวิง (swing feel)
4) เสียงสมดุลและการผสมผสาน (balance, blend)
ได้แก่ การรับรู้ของการรวมวง (awareness of ensemble) ความกลมกลืนในคุณภาพเสียง (likeness of qualities)
5) การตีความบทเพลง (interpretation)
ได้แก่ สไตล์ (style) การแสดงอารมณ์ (expressiveness) ความตอบสนองความรู้สึก (sensitivity) การมีอารมณ์ร่วม (emotional involvement)
6) เทคนิค (technique)
ได้แก่ การควบคุมช่วงเสียง (control of ranges) ความถูกต้อง (accuracy) ทักษะทางดนตรี (musical skill)
2. กลุ่มเครื่องจังหวะ (rhythm Section) (20 คะแนน)
1) อัตราความเร็ว (tempo)
ได้แก่ ความรู้สึกในอัตราจังหวะ (Feeling for meter) ความมั่นคง (Steadiness)
2) การบรรเลงประกอบ (comping) การเพิ่มเติม (fills)
ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ (creative) การตอบสนอง (responsibility)
3. การโซโล่ (Solos) (20 คะแนน)
1) การด้นสด (improvisation)
ได้แก่ การเลือกโน้ตที่ใช้โซโล่ (choice of notes) การใช้โน้ตโซโล่ที่เหมาะสม (appropriate solos) สไตล์การบรรเลงในเพลง (changes within style)
2) ความคิดสร้างสรรค์ (creativity) ความเป็นนักดนตรี (musicianship)
ได้แก่ อารมณ์ (Mood) การแสดงออก (Expression)
4. Outstanding Musician
ผลการตัดสินขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสิน และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

6.2 Jazz Big Band Competition
รอบคัดเลือกรอบ และ รอบชิงชนะเลิศ คะแนนรวม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น
1.การรวมวง (ensembles) (60 คะแนน)
1) คุณภาพเสียงโดยรวม (overall tone quality)
ได้แก่ การควบคุมเสียงกังวาน (resonance control) ความคมชัด (clarity) ความมั่นคง (consistency) ความอบอุ่นของเสียง (warmth) การควบคุมลักษณะเสียง (articulation)
2) น้ำเสียง (intonation)
ได้แก่ เสียงในการรวมวง (within ensemble) ความถูกต้องของระดับเสียง (accuracy to printed pitches)
3) ความรู้สึกในจังหวะ (rhythmic feel)
ได้แก่ ชีพจรจังหวะ (pulse) ความถูกต้องของตัวโน้ตและตัวหยุด (accuracy of note and rest values) ความยาวของสียง (duration) ความรู้สึกสวิง (swing feel)
4) เสียงสมดุลและการผสมผสาน (balance, blend)
ได้แก่ การรับรู้ของการรวมวง (awareness of ensemble) ความกลมกลืนในคุณภาพเสียง (likeness of qualities)
5) การตีความบทเพลง (interpretation)
ได้แก่ สไตล์ (style) การแสดงอารมณ์ (expressiveness) ความตอบสนองความรู้สึก (sensitivity) การมีอารมณ์ร่วม (emotional involvement)
6) เทคนิค (technique)
ได้แก่ การควบคุมช่วงเสียง (control of ranges) ความถูกต้อง (accuracy) ทักษะทางดนตรี (musical skill)
2.กลุ่มเครื่องจังหวะ (rhythm Section) (20 คะแนน)
1) อัตราความเร็ว (tempo)
ได้แก่ ความรู้สึกในอัตราจังหวะ (Feeling for meter) ความมั่นคง (Steadiness)
2) การบรรเลงประกอบ (comping) การเพิ่มเติม (fills)
ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ (creative) การตอบสนอง (responsibility)
3. การโซโล่ (Solos) (20 คะแนน)
1) การด้นสด (improvisation)
ได้แก่ การเลือกโน้ตที่ใช้โซโล่ (choice of notes) การใช้โน้ตโซโล่ที่เหมาะสม (appropriate solos) สไตล์การบรรเลงในเพลง (changes within style)
2) ความคิดสร้างสรรค์ (creativity) ความเป็นนักดนตรี (musicianship)
ได้แก่ อารมณ์ (Mood) การแสดงออก (Expression)
4.Best Trumpet Section, Best Trombone Section, Best Saxophone Section
ผลการตัดสินขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสิน และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

7. เกณฑ์การลงโทษ
1. หากบรรเลงเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด จะถูกตัดคะแนน โดยทุกๆ 10 วินาที จะถูกตัด 1 คะแนน
2. กรณีผิดคุณสมบัติ บทลงโทษขึ้นอยู่กับดุลยพินิจกรรมการตัดสิน

8. อุปกรณ์เครื่องดนตรีที่เตรียมให้
8.1 Jazz Ensembles Competition และ Jazz Big Band Competition
เครื่องดนตรีและอุปกรณ์ที่เตรียมไว้บนเวทีไม่อนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้ายใดๆทั้งสิ้น ได้แก่
1. Jazz Drumset 1 ชุด ประกอบไปด้วย

Bass Drums 20×14 Floor Tom 14×14 Tom 12×8 Tom 10×7 Snare 14×5.5 Snare Stand Cymbal Stand x3 Hihat Stand Drum Throne
2. Amplifier Guitar 1-2 ชุด* Amplifier Bass 1 ชุด
*ประเภท Jazz Ensembles มี 2 ชุด ประเภท Jazz Big Band มี 1ชุด
3. Acoustic Piano หรือ Digital Piano
4. เครื่องดนตรีเสริม เอฟเฟค และอุปกรณ์เสริมอื่นๆให้ผู้แข่งขันเตรียมมาเอง

9. การสมัคร
ประเภท Jazz Ensemble Competition กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3X3teJTf6yhSwyb1ZKGFpAJCsFpHAGT2MJX4ogg0FshEYVw/viewform
ประเภท Jazz Big Band Competition ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4V8IF0fN26_sneSrTW-to9_14fR91GTCpciOUt0PJB4r2Yg/viewform
สอบถามข้อมูลเพิ่มเดิม ได้ที่ www.facebook.com/thailandjazzcompetition/ หรือ email jazzactivity.su@gmail.com
9.1 Jazz Ensembles Competition
1. กรอกใบสมัครออนไลน์
2. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 2,000 บาท

9.2 Jazz Big Band Competition
1. กรอกใบสมัครออนไลน์
2. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 3,000 บาท
3. หนังสือรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษาประทับตราโรงเรียนโดยรายละเอียดดังนี้
หนังสือรับรองนักดนตรีทุกคน และนักร้อง โดยใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนดให้ ในหนังสือจะต้องระบุ เลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นเรียน อายุ วันเดือนปีเกิด ตำแหน่งในการแข่งขัน รูปถ่ายปัจจุบัน (ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว ลงนามรับรองโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา และประทับตราสถานศึกษาทุกฉบับ สำหรับนักดนตรีสำรองโปรดระบุในหนังสือรับรองว่าเป็นนักดนตรีสำรอง

ส่งมาที่ คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร  22 ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

10. เงื่อนไขการแข่งขัน
1. ผลงานภาพและเสียงอันเกิดจากแข่งขัน Thailand Jazz Competition เป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรมีสิทธิ์อันชอบธรรมในการนำผลงานดังกล่าวไปกระทำการใดๆ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. มหาวิทยาลัยศิลปากรขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงาน และทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องจากการแข่งขัน ห้ามมิให้ผู้ใดแอบอ้างเป็นเจ้าของ ลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือนำผลงานดังกล่าวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
3. มหาวิทยาลัยศิลปากรขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนผลงาน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4. มหาวิทยาลัยศิลปากรขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กติกาการแข่งขัน และรางวัลต่างๆที่เกิดขึ้น
5. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

© 2018: Thailand Jazz Competition 2019, All Rights Reserved