ผู้เขียน: tjc

 

ประกาศเลื่อนวันจัดการแข่งขัน

ขอเลื่อนการจัดการแข่งขัน Thailand Jazz Competition 2019 เป็นวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 ณ ICONSIAM

TJC2019 – กฎ กติกา การแข่งขัน


ประเภทการแข่งขัน

Jazz Ensembles Competition

เป็นการแข่งขันประเภทวงดนตรีแจ๊สขนาดเล็ก ของบุคคลทั่วไป มีสมาชิกตั้งแต่ 4-7 คน ที่บรรเลงบทเพลงบังคับเลือก และเพลงที่วงประพันธ์ขึ้นเอง (Original Composition) โดยแสดงความสามารถของผู้แข่งขันในลักษณะการบรรเลงกลุ่มเล็กและความสามารถในการโซโล (Solo) ในลีลาการด้นสดแบบแจ๊ส (Jazz Improvisation) ภายใต้สำเนียงดนตรีแจ๊สที่ถ่ายทอดผ่านผู้แข่งขันเทียบเท่าในระดับมาตรฐานสากล

Jazz Big Band Competition

เป็นการแข่งขันวงดนตรีแจ๊สขนาดใหญ่ (Jazz Big Band) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่บรรเลงบทเพลงบังคับเลือกโดยแสดงถึงความสามารถของผู้แข่งขันในลักษณะการบรรเลงกลุ่มใหญ่และความสามารถในการโซโล (Solo) ในลีลาการด้นสดแบบแจ๊ส (Jazz Improvisation) ภายใต้สำเนียงของดนตรีแจ๊สในระดับมาตรฐานสากล

Jazz Vocal Competition

เป็นการแข่งขันประเภทร้องเพลงแจ๊สและการแสดงความสามารถในการร้อง ในบทเพลงแจ๊สจากเพลงบังคับเลือก โดยมีวงดนตรีรับเชิญร่วมบรรเลงประกอบ


เงินรางวัลการแข่งขัน

รวมทั้งสิ้น 345,000 บาท
Jazz Ensemble Competition
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รับเกียรติบัตรและเงินสด 70,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รับเกียรติบัตรและเงินสด 35,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รับเกียรติบัตรและเงินสด 20,000 บาท
Jazz Big Band Competition
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รับเงินสด 100,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รับเงินสด 50,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รับเงินสด 20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 1 รางวัล รับเงินสด 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 จำนวน 1 รางวัล รับเงินสด 5,000 บาท
Jazz Vocal Competition
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รับเกียรติบัตรและเงินสด 20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รับเกียรติบัตรและเงินสด 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รับเกียรติบัตรและเงินสด 5,000 บาท


กำหนดการ

การรับสมัคร 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผล 5 มีนาคม 2562
การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ ICONSIAM
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ณ ICONSIAM


คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

Jazz Ensemble Competition

 1. มีสมาชิกในวงตั้งแต่ 4-7 คน
 2. สมาชิกทุกคนต้องไม่เป็นศิลปินที่มีสังกัด ไม่เคยผ่านการบันทึกเสียงออกผลงานอัลบั้มในสังกัดค่ายเพลงหลัก ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
 3. สมาชิกในวงไม่เกิน 2 คน จะต้องไม่ใช่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันใน Thailand Jazz Competition 2018

Jazz Big Band Competition

1.สมาชิกในวงตั้งแต่ 17-25 คน โดยมีตำแหน่งตามที่กำหนด ต่อไปนี้

A. ตำแหน่งนักดนตรี* เล่นเครื่องดนตรีบังคับ จำนวน 17 ตำแหน่ง ประกอบด้วย

i Rhythm Section 4 ตำแหน่ง ได้แก่ กลอง กีต้าร์ เบส เปียโน

ii Brass and Woodwind Section 13 ตำแหน่ง ได้แก่

(i) Saxophone Section 5 ตำแหน่ง (Alto Sax 2, Tenor Sax 2, Baritone Sax 1)

(ii) Trombone Section 4 ตำแหน่ง

(iii) Trumpet Section 4 ตำแหน่ง

B. ตำแหน่งเครื่องอื่นๆ* 2 ตำแหน่ง ประกอบด้วย

ตำแหน่งนักร้อง 1 ตำแหน่ง (จะมีหรือไม่มีก็ได้)

ตำแหน่งนักโซโล่ (Soloist) 1 ตำแหน่ง (จะมีหรือไม่มีก็ได้)

3. ผู้อำนวยเพลง (Conductor) 1 คน ไม่กำหนดคุณสมบัติ

4. สมาชิกในวงทุกคนจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่หรือเทียบเท่าไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเดียวกัน

5. วงดนตรีทุกวงต้องสมัครในนามโรงเรียนเท่านั้น โดยที่ใบสมัครและเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าประกวดจะต้องได้รับการรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษาประทับตราโรงเรียน หนึ่งโรงเรียนสามารถส่งวงเข้าประกวดได้ 1 วง และระบุชื่อวงเป็นชื่อสถาบันศึกษาเท่านั้น

* ตำแหน่งนักดนตรีและเครื่องอื่นๆต้องอยู่ในรูปแบบที่กำหนดให้เท่านั้น

Jazz Vocal Competition

 1. ต้องไม่เป็นศิลปินที่มีสังกัด ไม่เคยผ่านการบันทึกเสียงออกผลงานอัลบั้มในสังกัดค่ายเพลงหลัก ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

กติกาการแข่งขัน

Jazz Ensemble Competition 
รอบคัดเลือก
1. บันทึกการบรรเลงเพลง 2 เพลง เป็นรูปแบบวีดีโอแล้วส่งเป็น Link Youtube เท่านั้น
2. บรรเลงเพลง 2 เพลง ความยาวรวมทั้งสองเพลงไม่เกิน 15 นาที ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องบรรเลงเพลง โดยคำนึงถึงเรื่องของภาษา และสไตล์ตาม Jazz Tradition ของเพลงแต่ละยุค

A. เพลงบังคับเลือก โดยเลือกบรรเลง 1 เพลง จากเพลงที่กำหนดให้ 5 เพลง

1. Off Minor : Thelonious Monk
2. Driftin : Herbie Hancock
3. Nica’s Dream : Horace Silver
4. Up Jumped Spring : Freddie Hubbard 
5. I Remember You : Victor Schertzinger

B. บรรเลงเพลงที่วงประพันธ์ขึ้นเอง (Original Composition) ต้องเป็นเพลงที่แต่งขึ้นเองโดยไม่มีลิขสิทธิ์การสังกัดค่ายเพลง

3. วงที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ จะต้องประกอบไปด้วยสมาชิกที่อยู่ในใบสมัครเท่านั้น โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนสมาชิกในวงนอกเหนือจากใบสมัคร
4. จำนวนวงที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบรองชนะเลิศ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน และผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รอบรองชนะเลิศ
1. บรรเลงสดเพลงเดียวกับที่ส่งเดโม่ 2 เพลง โดยใช้เวลาบรรเลงทั้งสองเพลง 15 นาที รวม Set Up เริ่มจับเวลาหลังจากประกาศชื่อวง
2. จำนวนวงที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รองชิงชนะเลิศ
1. บรรเลงสด 2 เพลง โดยใช้เวลาบรรเลงทั้งสองเพลง 15 นาที รวม Set Up เริ่มจับเวลาหลังจากประกาศชื่อวง ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องบรรเลงเพลง โดยคำนึงถึงเรื่องของภาษา และสไตล์ตาม Jazz Tradition ของเพลงแต่ละยุค

A. เพลงบังคับเลือก 1 เพลง จากเพลงที่กำหนดให้ 5 เพลง

1. Celia : Bud Powell
2. Along Came Betty : Benny Golson
3. Airegin: Sonny Rollins
4. Bye-Ya: Thelonious Monk
5. Night Dreamer: Wayne shorter

B. บรรเลงเพลงที่วงประพันธ์ขึ้นเอง (Original Composition) โดยจะต้องเป็นเพลงเดียวกับที่ส่งมาในรอบคัดเลือก

Jazz Big Band Competition
รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ
1. บรรเลงสด เพลงบังคับเลือก 2 เพลง โดยจะต้องเลือกจากกลุ่มเพลงที่ประกาศไว้ในใบสมัคร โดยใช้เวลา 20 นาที รวม set up เริ่มจับเวลาหลังจากประกาศชื่อวง

A. กลุ่มบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเลือกเพลงใดเพลงหนึ่งจากเพลงต่อไปนี้

1. แว่ว 
2. ฝัน 
3. แสงเดือน
4. ในดวงใจนิรันดร์ 
5. ยิ้มสู้
6. รัก

B. กลุ่มบทเพลงแจ๊ส โดยเลือกเพลงใดเพลงหนึ่งจากเพลงต่อไปนี้

1. Flight of the foo bird: Count Basie 
2. The More I See You: Count Basie
3. Shiny Stocking: Frank Foster arranged by Sammy Nestico
4. Corner Pocket: Count Basie 
5. A Long Time Ago: Bob Mintzer
6. All of Me: arranged by Billy Byers
7. Take the A Train: Duke Ellington, arranged by Gordon Goodwind

2. วงที่แข่งขัน จะต้องประกอบไปด้วย สมาชิกที่อยู่ในใบสมัครเท่านั้น โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนสมาชิกในวงนอกเหนือจากใบสมัคร
3. จำนวนวงที่ผ่านการคัดเลือก ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


Jazz Vocal Competition
รอบคัดเลือก
1. บันทึกการบรรเลงเพลง 1 เพลง เป็นรูปแบบวีดีโอแล้วส่งเป็น Link Youtube เท่านั้น
2. ขับร้องเพลงบังคับเลือก 1 เพลง โดยไม่บังคับแสดงความสามารถในการร้องสแคท (Scat Singing) ในบทเพลงที่เลือก ความยาวของเพลงไม่เกิน 5 นาที เลือกจากเพลงที่กำหนดให้ต่อไปนี้

1. How high the moon
2. Moon dance
3. Night and day
4. It could happen to you
5. East of the sun

3. จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกรอบรองชนะเลิศ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน และการตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

รอบรองชนะเลิศ
1. ขับร้องสดเพลงเดียวกับที่ส่ง 1 เพลง โดยไม่บังคับแสดงความสามารถในการร้องสแคท (Scat Singing) ในบทเพลง โดยใช้เวลา 5 นาที เริ่มจับเวลาหลังจากประกาศชื่อ
2. จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

รอบชิงชนะเลิศ
1. ขับร้องเพลง 2 เพลง โดยเลือกจากกลุ่มเพลงบังคับเลือก ความยาวทั้งสองเพลงไม่เกิน 
10 นาที เริ่มจับเวลาหลังจากประกาศชื่อ ทั้งนี้ผู้แข่งขันจะต้องคำนึงถึงเรื่องของภาษา และสไตล์ตาม Jazz Tradition

A. เพลงบังคับเลือก กลุ่ม Ballad ขับร้อง 1 เพลง โดยไม่ต้องแสดงความสามารถในการร้อง สแคท เลือกจากเพลงที่กำหนดให้ต่อไปนี้

1. Autumn in New York
2. Lush life
3. Stardust
4. Body and soul
5. Sophisticated lady

B. เพลงบังคับเลือก กลุ่ม Swing ขับร้อง 1 เพลง โดยไม่บังคับแสดงความสามารถในการร้อง สแคท เลือกจากเพลงที่กำหนดให้ต่อไปนี้

1. Joy spring
2. Four brothers
3. A night in Tunisia
4. I hear a rhapsody
5. Seven steps to heaven


เกณฑ์การให้คะแนน

Jazz Ensembles Competition
รอบคัดเลือก รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ คะแนนรวม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น

1. การรวมวง (ensembles) (60 คะแนน)

1) คุณภาพเสียงโดยรวม (overall tone quality)
ได้แก่ การควบคุมเสียงกังวาน (resonance control) ความคมชัด (clarity) ความมั่นคง (consistency) ความอบอุ่นของเสียง (warmth) การควบคุมลักษณะเสียง (articulation)
2) น้ำเสียง (intonation)
ได้แก่ เสียงในการรวมวง (within ensemble) ความถูกต้องของระดับเสียง (accuracy to printed pitches)
3) ความรู้สึกในจังหวะ (rhythmic feel)
ได้แก่ ชีพจรจังหวะ (pulse) ความถูกต้องของตัวโน้ตและตัวหยุด (accuracy of note and rest values) ความยาวของสียง (duration) ความรู้สึกสวิง (swing feel)
4) เสียงสมดุลและการผสมผสาน (balance, blend)
ได้แก่ การรับรู้ของการรวมวง (awareness of ensemble) ความกลมกลืนในคุณภาพเสียง (likeness of qualities)
5) การตีความบทเพลง (interpretation)
ได้แก่ สไตล์ (style) การแสดงอารมณ์ (expressiveness) ความตอบสนองความรู้สึก (sensitivity) การมีอารมณ์ร่วม (emotional involvement)
6) เทคนิค (technique)
ได้แก่ การควบคุมช่วงเสียง (control of ranges) ความถูกต้อง (accuracy) ทักษะทางดนตรี (musical skill)

2. กลุ่มเครื่องจังหวะ (rhythm Section) (20 คะแนน)

1) อัตราความเร็ว (tempo)
ได้แก่ ความรู้สึกในอัตราจังหวะ (Feeling for meter) ความมั่นคง (Steadiness)
2) การบรรเลงประกอบ (comping) การเพิ่มเติม (fills)
ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ (creative) การตอบสนอง (responsibility)

3. การโซโล่ (Solos) (20 คะแนน)
1) การด้นสด (improvisation)
ได้แก่ การเลือกโน้ตที่ใช้โซโล่ (choice of notes) การใช้โน้ตโซโล่ที่เหมาะสม (appropriate solos) สไตล์การบรรเลงในเพลง (changes within style)
2) ความคิดสร้างสรรค์ (creativity) ความเป็นนักดนตรี (musicianship)
ได้แก่ อารมณ์ (Mood) การแสดงออก (Expression)

Jazz Big Band Competition

รอบคัดเลือกรอบ และ รอบชิงชนะเลิศ คะแนนรวม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น

1.การรวมวง (ensembles) (60 คะแนน)

1) คุณภาพเสียงโดยรวม (overall tone quality)
ได้แก่ การควบคุมเสียงกังวาน (resonance control) ความคมชัด (clarity) ความมั่นคง (consistency) ความอบอุ่นของเสียง (warmth) การควบคุมลักษณะเสียง (articulation)
2) น้ำเสียง (intonation)
ได้แก่ เสียงในการรวมวง (within ensemble) ความถูกต้องของระดับเสียง (accuracy to printed pitches)
3) ความรู้สึกในจังหวะ (rhythmic feel)
ได้แก่ ชีพจรจังหวะ (pulse) ความถูกต้องของตัวโน้ตและตัวหยุด (accuracy of note and rest values) ความยาวของสียง (duration) ความรู้สึกสวิง (swing feel)
4) เสียงสมดุลและการผสมผสาน (balance, blend)
ได้แก่ การรับรู้ของการรวมวง (awareness of ensemble) ความกลมกลืนในคุณภาพเสียง (likeness of qualities)
5) การตีความบทเพลง (interpretation)
ได้แก่ สไตล์ (style) การแสดงอารมณ์ (expressiveness) ความตอบสนองความรู้สึก (sensitivity) การมีอารมณ์ร่วม (emotional involvement)
6) เทคนิค (technique)
ได้แก่ การควบคุมช่วงเสียง (control of ranges) ความถูกต้อง (accuracy) ทักษะทางดนตรี (musical skill)

2.กลุ่มเครื่องจังหวะ (rhythm Section) (20 คะแนน)

1) อัตราความเร็ว (tempo)
ได้แก่ ความรู้สึกในอัตราจังหวะ (Feeling for meter) ความมั่นคง (Steadiness)
2) การบรรเลงประกอบ (comping) การเพิ่มเติม (fills)
ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ (creative) การตอบสนอง (responsibility)

3. การโซโล่ (Solos) (20 คะแนน)

1) การด้นสด (improvisation)
ได้แก่ การเลือกโน้ตที่ใช้โซโล่ (choice of notes) การใช้โน้ตโซโล่ที่เหมาะสม (appropriate solos) สไตล์การบรรเลงในเพลง (changes within style)
2) ความคิดสร้างสรรค์ (creativity) ความเป็นนักดนตรี (musicianship)
ได้แก่ อารมณ์ (Mood) การแสดงออก (Expression)

Jazz Vocal Competition
รอบคัดเลือกรอบรองชนะเลิศและ รอบชิงชนะเลิศ คะแนนรวม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น

1. Sound Quality (30)

– Tone quality
Consider: female/male sound, projection, pitch.
– Intonation
Consider: within ensemble, accuracy to printed pitches.
– Balance, blend
Consider: likeness of qualities, awareness of ensemble, accompaniment.

2. Technical Accuracy (30)

– Vocal Technique
Consider: breath control, duration, musical skill.
– Rhythmic feel
Consider: pulse, accuracy of note and rest values, duration, swing feel.
– Diction
Consider: pronunciation, enunciation, concise consonants

3. Musicality (40)

– Jazz Style/Interpretation
Consider: style, arrangements, expressiveness, sensitivity.
-Improvisation/Scat
Consider: choice of notes, appropriate solos, changes, within style.
– Musicianship
Consider: emotional involvement.
– Creativity

เกณฑ์การลงโทษ

 1. หากบรรเลงเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด จะถูกตัดคะแนน โดยทุกๆ 10 วินาที จะถูกตัด 1 คะแนน
 2. กรณีผิดคุณสมบัติ บทลงโทษขึ้นอยู่กับดุลยพินิจกรรมการตัดสิน

อุปกรณ์เครื่องดนตรีที่เตรียมให้

Jazz Ensembles Competition และ Jazz Big Band Competition
เครื่องดนตรีและอุปกรณ์ที่เตรียมไว้บนเวทีไม่อนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้ายใดๆทั้งสิ้น ได้แก่
1. Jazz Drumset 1 ชุด ประกอบไปด้วย
Bass Drums 20×14 Floor Tom 14×14 Tom 12×8 Tom 10×7 Snare 14×5.5 Snare Stand Cymbal Stand x3 Hihat Stand Drum Throne
2. Amplifier Guitar 1-2 ชุด* Amplifier Bass 1 ชุด
*ประเภท Jazz Ensembles มี 2 ชุด ประเภท Jazz Big Band มี 1ชุด
3. Acoustic Piano หรือ Digital Piano
4. เครื่องดนตรีเสริม เอฟเฟค และอุปกรณ์เสริมอื่นๆให้ผู้แข่งขันเตรียมมาเอง

Jazz Vocal Competition

 1. นักดนตรี Back Up 3 ชิ้น ได้แก่ Drums Bass Piano

เงื่อนไขการแข่งขัน

1. ผลงานภาพและเสียงอันเกิดจากแข่งขัน Thailand Jazz Competition เป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรมีสิทธิ์อันชอบธรรมในการนำผลงานดังกล่าวไปกระทำการใดๆ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. มหาวิทยาลัยศิลปากรขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงาน และทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องจากการแข่งขัน ห้ามมิให้ผู้ใดแอบอ้างเป็นเจ้าของ ลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือนำผลงานดังกล่าวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
3. มหาวิทยาลัยศิลปากรขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนผลงาน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4. มหาวิทยาลัยศิลปากรขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กติกาการแข่งขัน และรางวัลต่างๆที่เกิดขึ้น
5. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการแข่งขัน Thailand Jazz Competition 2016

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการแข่งขัน Thailand Jazz Competition 2016

ประเภท Jazz Ensemble Competition
ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ วง5เสี้ยน
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง วงA-Nechians
รองชนะเลิศอันดับสอง วงสานฝันฟันน้ำนม

รางวัล Outstanding Musicians
Drumset นายอภิพงศ์ หวานเหลือ วง สานฝันฟันน้ำนม
Electric Guitar นายถิรเจตน์ มีสายญาติ วง A-Nechians
Horn นายวสันต์ สุคนธมัต วงจังใด๋ก้อบอหลู่ด
Piano นายอัครวินท์ โอภาสสุขสถิต วง5เสี้ยน
Bass นายชยปัญญ์ จันทรานุสนธิ์ วง5เสี้ยน

ประเภท Jazz Big Band Competition
ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนหอวัง
รองชนะเลิศอันหนึ่ง โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ
รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

รางวัล Best Saxophone Section
โรงเรียนหอวัง
รางวัล Best Trumpet Section
โรงเรียนหอวัง
รางวัล Best Trombone Section
โรงเรียนหอวัง

ประเภท Jazz Vocal Competition
ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ นส.ชวรีย์ พันธ์สังวรณ์
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง นส.ภิรมย์พร ประทุมเวียง
รองชนะเลิศอันดับสอง นายวรากร จิรรัตนโสภา

กฏ กติกา การแข่งขัน TJC2018

1. ประเภทการแข่งขัน
1.1 Jazz Ensembles Competition
เป็นการแข่งขันประเภทวงดนตรีแจ๊สขนาดเล็ก ของบุคคลทั่วไป มีสมาชิกตั้งแต่ 4-7 คน ที่บรรเลงบทเพลงบังคับเลือก และเพลงที่วงประพันธ์ขึ้นเอง (Original Composition) โดยแสดงความสามารถของผู้แข่งขันในลักษณะการบรรเลงกลุ่มเล็กและความสามารถในการโซโล (Solo) ในลีลาการด้นสดแบบแจ๊ส (Jazz Improvisation) ภายใต้สำเนียงดนตรีแจ๊สที่ถ่ายทอดผ่านผู้แข่งขันเทียบเท่าในระดับมาตรฐานสากล
1.2 Jazz Big Band Competition
เป็นการแข่งขันวงดนตรีแจ๊สขนาดใหญ่ (Jazz Big Band) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่บรรเลงบทเพลงบังคับเลือกโดยแสดงถึงความสามารถของผู้แข่งขันในลักษณะการบรรเลงกลุ่มใหญ่และความสามารถในการโซโล (Solo) ในลีลาการด้นสดแบบแจ๊ส (Jazz Improvisation) ภายใต้สำเนียงของดนตรีแจ๊สในระดับมาตรฐานสากล

2. เงินรางวัล
เงินรางวัลการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 310,000 บาท
2.1 Jazz Ensemble Competition
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รับเกียรติบัตรและเงินสด 70,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รับเกียรติบัตรและเงินสด 35,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รับเกียรติบัตรและเงินสด 20,000 บาท
2.2 Jazz Big Band Competition
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รับเงินสด 100,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รับเงินสด 50,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รับเงินสด 20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 1 รางวัล รับเงินสด 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 จำนวน 1 รางวัล รับเงินสด 5,000 บาท

3. กำหนดการ
การรับสมัคร วันนี้  – 28 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผล 5 มีนาคม 2561
การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ วันที่ 6 เมษายน 2561
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 7 เมษายน 2561

4. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
4.1 Jazz Ensemble Competition
1. มีสมาชิกในวงตั้งแต่ 4-7 คน
2. สมาชิกทุกคนต้องไม่เป็นศิลปินที่มีสังกัด ไม่เคยผ่านการบันทึกเสียงออกผลงานอัลบั้มในสังกัดค่ายเพลงหลัก ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
3. สมาชิกในวงไม่เกิน 2 คน จะต้องไม่ใช่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันใน Thailand Jazz Competition 2017
4.2 Jazz Big Band Competition
1. สมาชิกในวงตั้งแต่ 17-25 คน โดยมีตำแหน่งตามที่กำหนด ต่อไปนี้
A. ตำแหน่งนักดนตรี* เล่นเครื่องดนตรีบังคับ จำนวน 17 ตำแหน่ง ประกอบด้วย
i Rhythm Section 4 ตำแหน่ง ได้แก่ กลอง กีต้าร์ เบส เปียโน
ii Brass and Woodwind Section 13 ตำแหน่ง ได้แก่
(i) Saxophone Section 5 ตำแหน่ง (Alto Sax 2, Tenor Sax 2, Baritone Sax 1)
(ii) Trombone Section 4 ตำแหน่ง
(iii) Trumpet Section 4 ตำแหน่ง
B. ตำแหน่งเครื่องอื่นๆ* 2 ตำแหน่ง ประกอบด้วย
i. ตำแหน่งนักร้อง 1 ตำแหน่ง (จะมีหรือไม่มีก็ได้)
ii. ตำแหน่งนักโซโล่ (Soloist) 1 ตำแหน่ง (จะมีหรือไม่มีก็ได้)
2. ผู้อำนวยเพลง (Conductor) 1 คน ไม่กำหนดคุณสมบัติ
3. สมาชิกในวงทุกคนจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่หรือเทียบเท่าไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเดียวกัน
4. วงดนตรีทุกวงต้องสมัครในนามโรงเรียนเท่านั้น โดยที่ใบสมัครและเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าประกวดจะต้องได้รับการรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษาประทับตราโรงเรียน หนึ่งโรงเรียนสามารถส่งวงเข้าประกวดได้ 1 วง และระบุชื่อวงเป็นชื่อสถาบันศึกษาเท่านั้น

bigband-stage

* ตำแหน่งนักดนตรีและเครื่องอื่นๆต้องอยู่ในรูปแบบที่กำหนดให้เท่านั้น

5. กติกาการแข่งขัน
5.1 Jazz Ensemble Competition
รอบคัดเลือก
1. บันทึกการบรรเลงเพลง 2 เพลง เป็นรูปแบบวีดีโอแล้วส่งเป็น Link Youtube เท่านั้น
2. บรรเลงเพลง 2 เพลง ความยาวรวมทั้งสองเพลงไม่เกิน 15 นาที ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องบรรเลงเพลง โดยคำนึงถึงเรื่องของภาษา และสไตล์ตาม Jazz Tradition ของเพลงแต่ละยุค
A. เพลงบังคับเลือก โดยเลือกบรรเลง 1 เพลง จากเพลงที่กำหนดให้ 5 เพลง
1. The Moontrane : Woody Shaw
2. Driftin : Herbie Hancock
3. Nica’s Dream : Horace Silver
4. Shaw’Nuff : Charlie Parker
5. Like someone in love : Jimmy Van Heusen
B. บรรเลงเพลงที่วงประพันธ์ขึ้นเอง (Original Composition) ต้องเป็นเพลงที่แต่งขึ้นเองโดยไม่มีลิขสิทธิ์การสังกัดค่ายเพลง
3. วงที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ จะต้องประกอบไปด้วยสมาชิกที่อยู่ในใบสมัครเท่านั้น โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนสมาชิกในวงนอกเหนือจากใบสมัคร
4. จำนวนวงที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบรองชนะเลิศ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน และผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รอบรองชนะเลิศ
1. บรรเลงสดเพลงเดียวกับที่ส่งเดโม่ 2 เพลง โดยใช้เวลาบรรเลงทั้งสองเพลง 15 นาที รวม Set Up เริ่มจับเวลาหลังจากประกาศชื่อวง
2. จำนวนวงที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รองชิงชนะเลิศ
1. บรรเลงสด 2 เพลง โดยใช้เวลาบรรเลงทั้งสองเพลง 15 นาที รวม Set Up เริ่มจับเวลาหลังจากประกาศชื่อวง ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องบรรเลงเพลง โดยคำนึงถึงเรื่องของภาษา และสไตล์ตาม Jazz Tradition ของเพลงแต่ละยุค
A. เพลงบังคับเลือก 1 เพลง จากเพลงที่กำหนดให้ 5 เพลง
1. Celia : Bud Powell
2. Along Came Betty : Benny Golson
3. Airegin : Sonny Rollins
4. Night and Day : Cole Porter
5. Recorda Me : Joe Henderson
B. บรรเลงเพลงที่วงประพันธ์ขึ้นเอง (Original Composition) โดยจะต้องเป็นเพลงเดียวกับที่ส่งมาในรอบคัดเลือก

2. เพลงที่ใช้ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จะต้องระบุในใบสมัคร และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเพลงในการแข่งขัน หรือเปลี่ยนสมาชิกในวงนอกเหนือจากใบสมัคร

5.2 Jazz Big Band Competition

รอบชิงชนะเลิศ
1. บรรเลงสด เพลงบังคับเลือก 2 เพลง โดยจะต้องเลือกจากกลุ่มเพลงที่ประกาศไว้ในใบสมัคร โดยใช้เวลา 20 นาที รวม set up เริ่มจับเวลาหลังจากประกาศชื่อวง
A. กลุ่มบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเลือกเพลงใดเพลงหนึ่งจากเพลงต่อไปนี้

2. วงที่แข่งขัน จะต้องประกอบไปด้วย สมาชิกที่อยู่ในใบสมัครเท่านั้น โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนสมาชิกในวงนอกเหนือจากใบสมัคร
1. แว่ว
2. ฝัน
3. แสงเดือน
4. ในดวงใจนิรันดร์
5. Oh I Say
6. รัก
B. กลุ่มบทเพลงแจ๊ส โดยเลือกเพลงใดเพลงหนึ่งจากเพลงต่อไปนี้
1. Flight of the foo bird / Count Basie
2. Cute / Neal Hefti
3. A Child is Born / Thad Jones
4. The more I see you / Count Basie
5. I remember clifford arranged by Sammy nestico
6. Big Dipper / Thad Jones

3. จำนวนวงที่ผ่านการคัดเลือก ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

6. เกณฑ์การให้คะแนน
6.1 Jazz Ensembles Competition
รอบคัดเลือก รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ คะแนนรวม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น
1. การรวมวง (ensembles) (60 คะแนน)
1) คุณภาพเสียงโดยรวม (overall tone quality)
ได้แก่ การควบคุมเสียงกังวาน (resonance control) ความคมชัด (clarity) ความมั่นคง (consistency) ความอบอุ่นของเสียง (warmth) การควบคุมลักษณะเสียง (articulation)
2) น้ำเสียง (intonation)
ได้แก่ เสียงในการรวมวง (within ensemble) ความถูกต้องของระดับเสียง (accuracy to printed pitches)
3) ความรู้สึกในจังหวะ (rhythmic feel)
ได้แก่ ชีพจรจังหวะ (pulse) ความถูกต้องของตัวโน้ตและตัวหยุด (accuracy of note and rest values) ความยาวของสียง (duration) ความรู้สึกสวิง (swing feel)
4) เสียงสมดุลและการผสมผสาน (balance, blend)
ได้แก่ การรับรู้ของการรวมวง (awareness of ensemble) ความกลมกลืนในคุณภาพเสียง (likeness of qualities)
5) การตีความบทเพลง (interpretation)
ได้แก่ สไตล์ (style) การแสดงอารมณ์ (expressiveness) ความตอบสนองความรู้สึก (sensitivity) การมีอารมณ์ร่วม (emotional involvement)
6) เทคนิค (technique)
ได้แก่ การควบคุมช่วงเสียง (control of ranges) ความถูกต้อง (accuracy) ทักษะทางดนตรี (musical skill)
2. กลุ่มเครื่องจังหวะ (rhythm Section) (20 คะแนน)
1) อัตราความเร็ว (tempo)
ได้แก่ ความรู้สึกในอัตราจังหวะ (Feeling for meter) ความมั่นคง (Steadiness)
2) การบรรเลงประกอบ (comping) การเพิ่มเติม (fills)
ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ (creative) การตอบสนอง (responsibility)
3. การโซโล่ (Solos) (20 คะแนน)
1) การด้นสด (improvisation)
ได้แก่ การเลือกโน้ตที่ใช้โซโล่ (choice of notes) การใช้โน้ตโซโล่ที่เหมาะสม (appropriate solos) สไตล์การบรรเลงในเพลง (changes within style)
2) ความคิดสร้างสรรค์ (creativity) ความเป็นนักดนตรี (musicianship)
ได้แก่ อารมณ์ (Mood) การแสดงออก (Expression)
4. Outstanding Musician
ผลการตัดสินขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสิน และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

6.2 Jazz Big Band Competition
รอบคัดเลือกรอบ และ รอบชิงชนะเลิศ คะแนนรวม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น
1.การรวมวง (ensembles) (60 คะแนน)
1) คุณภาพเสียงโดยรวม (overall tone quality)
ได้แก่ การควบคุมเสียงกังวาน (resonance control) ความคมชัด (clarity) ความมั่นคง (consistency) ความอบอุ่นของเสียง (warmth) การควบคุมลักษณะเสียง (articulation)
2) น้ำเสียง (intonation)
ได้แก่ เสียงในการรวมวง (within ensemble) ความถูกต้องของระดับเสียง (accuracy to printed pitches)
3) ความรู้สึกในจังหวะ (rhythmic feel)
ได้แก่ ชีพจรจังหวะ (pulse) ความถูกต้องของตัวโน้ตและตัวหยุด (accuracy of note and rest values) ความยาวของสียง (duration) ความรู้สึกสวิง (swing feel)
4) เสียงสมดุลและการผสมผสาน (balance, blend)
ได้แก่ การรับรู้ของการรวมวง (awareness of ensemble) ความกลมกลืนในคุณภาพเสียง (likeness of qualities)
5) การตีความบทเพลง (interpretation)
ได้แก่ สไตล์ (style) การแสดงอารมณ์ (expressiveness) ความตอบสนองความรู้สึก (sensitivity) การมีอารมณ์ร่วม (emotional involvement)
6) เทคนิค (technique)
ได้แก่ การควบคุมช่วงเสียง (control of ranges) ความถูกต้อง (accuracy) ทักษะทางดนตรี (musical skill)
2.กลุ่มเครื่องจังหวะ (rhythm Section) (20 คะแนน)
1) อัตราความเร็ว (tempo)
ได้แก่ ความรู้สึกในอัตราจังหวะ (Feeling for meter) ความมั่นคง (Steadiness)
2) การบรรเลงประกอบ (comping) การเพิ่มเติม (fills)
ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ (creative) การตอบสนอง (responsibility)
3. การโซโล่ (Solos) (20 คะแนน)
1) การด้นสด (improvisation)
ได้แก่ การเลือกโน้ตที่ใช้โซโล่ (choice of notes) การใช้โน้ตโซโล่ที่เหมาะสม (appropriate solos) สไตล์การบรรเลงในเพลง (changes within style)
2) ความคิดสร้างสรรค์ (creativity) ความเป็นนักดนตรี (musicianship)
ได้แก่ อารมณ์ (Mood) การแสดงออก (Expression)
4.Best Trumpet Section, Best Trombone Section, Best Saxophone Section
ผลการตัดสินขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสิน และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

7. เกณฑ์การลงโทษ
1. หากบรรเลงเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด จะถูกตัดคะแนน โดยทุกๆ 10 วินาที จะถูกตัด 1 คะแนน
2. กรณีผิดคุณสมบัติ บทลงโทษขึ้นอยู่กับดุลยพินิจกรรมการตัดสิน

8. อุปกรณ์เครื่องดนตรีที่เตรียมให้
8.1 Jazz Ensembles Competition และ Jazz Big Band Competition
เครื่องดนตรีและอุปกรณ์ที่เตรียมไว้บนเวทีไม่อนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้ายใดๆทั้งสิ้น ได้แก่
1. Jazz Drumset 1 ชุด ประกอบไปด้วย

Bass Drums 20×14 Floor Tom 14×14 Tom 12×8 Tom 10×7 Snare 14×5.5 Snare Stand Cymbal Stand x3 Hihat Stand Drum Throne
2. Amplifier Guitar 1-2 ชุด* Amplifier Bass 1 ชุด
*ประเภท Jazz Ensembles มี 2 ชุด ประเภท Jazz Big Band มี 1ชุด
3. Acoustic Piano หรือ Digital Piano
4. เครื่องดนตรีเสริม เอฟเฟค และอุปกรณ์เสริมอื่นๆให้ผู้แข่งขันเตรียมมาเอง

9. การสมัคร
ประเภท Jazz Ensemble Competition กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3X3teJTf6yhSwyb1ZKGFpAJCsFpHAGT2MJX4ogg0FshEYVw/viewform
ประเภท Jazz Big Band Competition ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4V8IF0fN26_sneSrTW-to9_14fR91GTCpciOUt0PJB4r2Yg/viewform
สอบถามข้อมูลเพิ่มเดิม ได้ที่ www.facebook.com/thailandjazzcompetition/ หรือ email jazzactivity.su@gmail.com
9.1 Jazz Ensembles Competition
1. กรอกใบสมัครออนไลน์
2. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 2,000 บาท

9.2 Jazz Big Band Competition
1. กรอกใบสมัครออนไลน์
2. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 3,000 บาท
3. หนังสือรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษาประทับตราโรงเรียนโดยรายละเอียดดังนี้
หนังสือรับรองนักดนตรีทุกคน และนักร้อง โดยใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนดให้ ในหนังสือจะต้องระบุ เลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นเรียน อายุ วันเดือนปีเกิด ตำแหน่งในการแข่งขัน รูปถ่ายปัจจุบัน (ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว ลงนามรับรองโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา และประทับตราสถานศึกษาทุกฉบับ สำหรับนักดนตรีสำรองโปรดระบุในหนังสือรับรองว่าเป็นนักดนตรีสำรอง

ส่งมาที่ คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร  22 ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

10. เงื่อนไขการแข่งขัน
1. ผลงานภาพและเสียงอันเกิดจากแข่งขัน Thailand Jazz Competition เป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรมีสิทธิ์อันชอบธรรมในการนำผลงานดังกล่าวไปกระทำการใดๆ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. มหาวิทยาลัยศิลปากรขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงาน และทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องจากการแข่งขัน ห้ามมิให้ผู้ใดแอบอ้างเป็นเจ้าของ ลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือนำผลงานดังกล่าวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
3. มหาวิทยาลัยศิลปากรขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนผลงาน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4. มหาวิทยาลัยศิลปากรขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กติกาการแข่งขัน และรางวัลต่างๆที่เกิดขึ้น
5. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

กิจกรรม

thailandjazzcompetition

ประกาศผลการแข่งขัน TJC2018

Jazz Ensemble Competition
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รับเกียรติบัตรและเงินสด 70,000 บาท
ได้แก่ วงแรงแขน
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รับเกียรติบัตรและเงินสด 35,000 บาท
ได้แก่ วงสุดเสี่ยง
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รับเกียรติบัตรและเงินสด 20,000 บาท
ได้แก่ วง Untold
 
Jazz Big Band Competition
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รับเงินสด 100,000 บาท
ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รับเงินสด 50,000 บาท
ได้แก่ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รับเงินสด 20,000 บาท
ได้แก่ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 1 รางวัล รับเงินสด 10,000 บาท
ได้แก่ โรงเรียนหอวัง
 
รางวัล Outstanding Musicians สนับสนุนโดย บริษัท ธีระ มิวสิค จำกัด
นายเพชรภูมิ เพชรแก้ว Electric Guitar จากวงแรงแขน
นายธนพงษ์ อนันตกุล Drums จากวงแรงแขน
นายรอยเขียน วังเลิศ Piano จากวง Captain James II-V-I
นายณัฐกิตติ์ ธนพูลสวัสดิ์ Saxophone จากวง สุดเสี่ยง
นายรฤกชนน์ ปิยโชติสกุลชัย Drums จาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)

Announcement of semi-finalists

Announcement of semi-finalists : Jazz ensembles

 1. Anunda
 2. Captian James ii-V-I
 3.  Forty Eight
 4. Love you like blue
 5. Parrot at TMBK
 6. Rangkaen
 7.  Smoke Dog
 8.  Sus Siang
 9. Tell me when U cancel
 10.  The Thousand Horses
 11.  Thro Sorn
 12. Untold
 13.  Yellow Cat

Announcement of finalists : Jazz Big Band

 1. The Demonstration School of Ramkhamhaeng University
 2. Ratwinit Bangkaeo School
 3. Matthayom Sangkeet Wittaya Bangkok School
 4. Horwang School

ผลการแข่งขัน Thailand Jazz Competition # 12

ผลการแข่งขัน Thailand Jazz Competition # 12

Jazz Ensemble Competition
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกียรติบัตร และเงินสด 70,000 บาท ได้แก่ วง Atavistic จาก คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รับเกียรติบัตรและเงินสด 35,000 บาท ได้แก่ วง Jigsaw Handsome and Friends จากวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รับเกียรติบัตรและเงินสด 20,000 บาท ได้แก่ วง Spirit of Kritky จาก คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัล Outstanding Musician จำนวน 5 รางวัล รับเกียรติบัตรและบัตรกำนัลซื้อเครื่องดนตรีมูลค่า รางวัลละ 10,000 บาท สนับสนุนโดย บริษัท ธีระมิวสิค จำกัด
Outstanding Musician (Drums) นายปรีดิพัทธ์ คำพันธ์
Outstanding Musician (Bass) นายชนะพล พุทธเศวตศรี
Outstanding Musician (Horns) นายชาติสยาม คีรีพัฒน์
Outstanding Musician (Piano) นายกนกพงศ์ ตันติเสวี
Outstanding Musician (Guitar) นายพีรชัช กี่ศิริ

Jazz Big Band Competition
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รับเงินสด 100,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รับเงินสด 50,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนหอวัง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รับเงินสด 20,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
รางวัลอันดับที่ 4 จำนวน 1 รางวัล รับเงินสด 10,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา
รางวัลอันดับที่ 5 จำนวน 1 รางวัล รับเงินสด 5,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

Jazz Vocal Competition
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รับเกียรติบัตรและเงินสด 20,000 บาท ได้แก่ นางสาวเมตตา วศินสิทธิสุข
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รับเกียรติบัตรและเงินสด 10,000 บาท นายพงษ์ภัส ร่วมวงศ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รับเกียรติบัตรและเงินสด 5,000 บาท ด.ช.ทีปกร คำสุรีย์

กำหนดการแข่งขัน TJC2017

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560

เวลา ระยะเวลา รายละเอียด
09:00-11:00 120 ทีมงานเตรียมความพร้อม
11:10-11:25 15 Sound check วงที่ 11 Atavistic
11:25-11:40 15 Sound check วงที่ 10 Smoke Dog
11:40-11:55 15 Sound check วงที่ 9 Ananda
11:55-12:10 15 Sound check วงที่ 8 Delirius
12:10:12:25 15 Sound check วงที่ 7 Runing Turtle
12:25-12:40 15 Sound check วงที่ 6 Jigsaw Handsome and Friends
12:40-12:55 15 Sound check k วงที่ 5 Spirit of kirtky
12:55-13:10 15 Sound check วงที่ 4 Pongsatoykoyyuteekang V2
13:10:13:25 15 Sound check วงที่ 3 Chapaz Band
13:25-13:40 15 Sound check วงที่ 2 Gravity
13:40-13:55 15 Sound check วงที่ 1 Visanu come
13:55-14:00 5 Sound check คนที่ 7 กัญญาภัทร บุญศิริฐากร
14:00-14:05 5 Sound check คนที่ 6 รมิดา ถิตย์รัศมี
14:05-14:10 5 Sound check คนที่ 5 บงกชกร มนตรีวิวัฒน์
14:10-14:15 5 Sound check คนที่ 4 พงษ์ภัส ร่วมวงศ์
14:15-14:20 5 Sound check คนที่ 3 เมตตา วศินสิทธิสุข
14:20-14:25 5 Sound check คนที่ 2 สุพิชฌาย์ หาญพุทธภักดีกุล
14:25-14:30 5 Sound check คนที่ 1 ทีปกร คำสุรีย์
14:30-14:50 20 Sound check Jazz Combo by Lasalle student
14:50-15.10 20 Sound check SU JAZZ ACAPPELLA
15:30-15.35 5 แนะนำคณะกรรมการ Jazz Vocal และ นักดนตรีรับเชิญ
15.35-15.55 5 Lasalle student bands
15.55-16.00 5 แนะนำคณะกรรมการ Jazz Vocal และ นักดนตรีรับเชิญ
16:00-16:05 5 คนที่ 1 ทีปกร คำสุรีย์
16:05-16:10 5 คนที่ 2 สุพิชฌาย์ หาญพุทธภักดีกุล
16:10-16:15 5 คนที่ 3 เมตตา วศินสิทธิสุข
16:15-16:20 5 คนที่ 4 พงษ์ภัส ร่วมวงศ์
16:20-16:25 5 คนที่ 5 บงกชกร มนตรีวิวัฒน์
16:25-16:30 5 คนที่ 6 รมิดา ถิตย์รัศมี
16.30-16.35 5 คนที่ 7 กัญญาภัทร บุญศิริฐากร
16.35-16.45 10 Set up / คณะกรรมการรวมคะแนน
16:45-16.50 5 แนะนำคณะกรรมการ Jazz Ensemble
16.50-17.05 15 วงที่ 1 Visanu come
17.05-17.20 15 วงที่ 2 Gravity
17.20-17.35 15 วงที่ 3 Chapaz Band
17.35-17.50 15 วงที่ 4 Pongsatoykoyyuteekang V2
17.50-18.05 15 วงที่ 5 Spirit of kirtky
18.05-18.20 15 วงที่ 6 Jigsaw Handsome and Friends
18.20-18.35 15 วงที่ 7 Runing Turtle
18.35-18.50 15 วงที่ 8 Delirius
18.50-19.05 15 วงที่ 9 Ananda
19.05-19.20 15 วงที่ 10 Smoke Dog
19.20-19.35 15 วงที่ 11 Atavistic
19.35-19.55 20 SU Jazz Acappella โดย อ.ณัช กาญจนธนเศรษฐ
19.55-20.10 15 ประกาศผล
20.10 จบการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ

วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560

เวลา ระยะเวลา รายละเอียด
09:00-10:40 100 ทีมงานเตรียมความพร้อม
10:40-10:55 15 Sound Check Big Band โรงเรียนหอวัง
10:55-11:10 15 Sound Check Big Band โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
11:10-11:25 15 Sound Check Big Band โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
11:25-11:40 15 Sound Check Big Band โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา
11:40-11:55 15 Sound Check Big Band โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
11:55-12:10 15 Sound Check Jazz Ensemble 3
12:10-12:25 15 Sound Check Jazz Ensemble 2
12:25-12:40 15 Sound Check Jazz Ensemble 1
12:40-12:55 15 Sound Check Jazz Vocal 3
12:55-13:10 15 Sound Check Jazz Vocal 2
13:10-13:20 10 Sound Check Jazz Vocal 1
13:20-13:40 20 Sound Check : Silpakorn Jazz Orchestra ควบคุมวงโดย อ.รัตนะ วงศ์สรรเสริญ
13:40-14:00 20 Sound Check : Silpakorn Jazz Orchestra ควบคุมวงโดย ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี วงศ์ธราดล
14:00-14:10 20 Sound check : SU JAZZ CAMP 2016
14:10-15.00 50 ซ้อมคิวมอบรางวัล
15:00-15:10 10 พิธีเปิด/นำเข้าสู่การแสดง
15:10-15:20 10 Show : SU JAZZ CAMP 2016
15:20-15:25 5 แนะนำกรรมการตัดสิน Jazz Vocal
15:25-15:35 10 Jazz Vocal คนที่1
15:35-15:45 10 Jazz Vocal คนที่ 2
15:45-15:55 10 Jazz Vocal คนที่ 3
15:55-16:00 5 พิธีกรขอบคุณคณะกรรมการตัดสิน Jazz Vocal / แนะนำกรรมการ
16:00-16:15 15 Jazz Ensemble วงที่ 1
16:15-16:30 15 Jazz Ensemble วงที่ 2
16:30-16:45 15 Jazz Ensemble วงที่ 3
16:45-16:50 5 พิธีกรขอบคุณคณะกรรมการตัดสิน Jazz Ensemble / นำเข้าสู่การแสดง
16:50-17:10 20 Silpakorn Jazz Orchestra ควบคุมวงโดย ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี วงศ์ธราดล
17:10-17:15 5 พิธีกรขอบคุณคณะกรรมการตัดสิน
17:15-17:35 20 Big Band วงที่ 1 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
17:35-17:55 20 Big Band วงที่ 2 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา
17:55-18:15 20 Big Band วงที่ 3 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
18:15-18:35 20 Big Band วงที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
18:35-18:55 20 Big Band วงที่ 5 โรงเรียนหอวัง
18:55-19:00 5 พิธีกรขอบคุณคณะกรรมการตัดสิน
19:00-19:20 20 Silpakorn Jazz Orchestra ควบคุมวงโดย อ.รัตนะ วงศ์สรรเสริญ
19:20-20:00 40 ประกาศผลการแข่งขันทั้ง 3 ประเภท
20:00 จบการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการแข่งขัน Thailand Jazz Competition # 12

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการแข่งขัน Thailand Jazz Competition # 12

Jazz Ensemble

Visanu come
Gravity
Chapaz Band
Pongsatoykoyyuteekang V2
Spirit of kirtky
Jigsaw Handsome and Friends
Runing Turtle
Delirius
Ananda
Smoke Dog
Atavistic

Jazz Big Band

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
โรงเรียนหอวัง

Jazz Vocal

ทีปกร คำสุรีย์
สุพิชฌาย์ หาญพุทธภักดีกุล
เมตตา วศินสิทธิสุข
พงษ์ภัส ร่วมวงศ์
บงกชกร มนตรีวิวัฒน์
รมิดา ถิตย์รัศมี
กัญญาภัทร บุญศิริฐากร

© 2018: Thailand Jazz Competition 2019, All Rights Reserved