ประกาศเลื่อนวันจัดการแข่งขัน

ขอเลื่อนการจัดการแข่งขัน Thailand Jazz Competition 2019 เป็นวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 ณ ICONSIAM© 2018: Thailand Jazz Competition 2019, All Rights Reserved