Category: tjc2018

 

กฏ กติกา การแข่งขัน TJC2018

1. ประเภทการแข่งขัน
1.1 Jazz Ensembles Competition
เป็นการแข่งขันประเภทวงดนตรีแจ๊สขนาดเล็ก ของบุคคลทั่วไป มีสมาชิกตั้งแต่ 4-7 คน ที่บรรเลงบทเพลงบังคับเลือก และเพลงที่วงประพันธ์ขึ้นเอง (Original Composition) โดยแสดงความสามารถของผู้แข่งขันในลักษณะการบรรเลงกลุ่มเล็กและความสามารถในการโซโล (Solo) ในลีลาการด้นสดแบบแจ๊ส (Jazz Improvisation) ภายใต้สำเนียงดนตรีแจ๊สที่ถ่ายทอดผ่านผู้แข่งขันเทียบเท่าในระดับมาตรฐานสากล
1.2 Jazz Big Band Competition
เป็นการแข่งขันวงดนตรีแจ๊สขนาดใหญ่ (Jazz Big Band) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่บรรเลงบทเพลงบังคับเลือกโดยแสดงถึงความสามารถของผู้แข่งขันในลักษณะการบรรเลงกลุ่มใหญ่และความสามารถในการโซโล (Solo) ในลีลาการด้นสดแบบแจ๊ส (Jazz Improvisation) ภายใต้สำเนียงของดนตรีแจ๊สในระดับมาตรฐานสากล

2. เงินรางวัล
เงินรางวัลการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 310,000 บาท
2.1 Jazz Ensemble Competition
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รับเกียรติบัตรและเงินสด 70,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รับเกียรติบัตรและเงินสด 35,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รับเกียรติบัตรและเงินสด 20,000 บาท
2.2 Jazz Big Band Competition
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รับเงินสด 100,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รับเงินสด 50,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รับเงินสด 20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 1 รางวัล รับเงินสด 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 จำนวน 1 รางวัล รับเงินสด 5,000 บาท

3. กำหนดการ
การรับสมัคร วันนี้  – 28 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผล 5 มีนาคม 2561
การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ วันที่ 6 เมษายน 2561
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 7 เมษายน 2561

4. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
4.1 Jazz Ensemble Competition
1. มีสมาชิกในวงตั้งแต่ 4-7 คน
2. สมาชิกทุกคนต้องไม่เป็นศิลปินที่มีสังกัด ไม่เคยผ่านการบันทึกเสียงออกผลงานอัลบั้มในสังกัดค่ายเพลงหลัก ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
3. สมาชิกในวงไม่เกิน 2 คน จะต้องไม่ใช่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันใน Thailand Jazz Competition 2017
4.2 Jazz Big Band Competition
1. สมาชิกในวงตั้งแต่ 17-25 คน โดยมีตำแหน่งตามที่กำหนด ต่อไปนี้
A. ตำแหน่งนักดนตรี* เล่นเครื่องดนตรีบังคับ จำนวน 17 ตำแหน่ง ประกอบด้วย
i Rhythm Section 4 ตำแหน่ง ได้แก่ กลอง กีต้าร์ เบส เปียโน
ii Brass and Woodwind Section 13 ตำแหน่ง ได้แก่
(i) Saxophone Section 5 ตำแหน่ง (Alto Sax 2, Tenor Sax 2, Baritone Sax 1)
(ii) Trombone Section 4 ตำแหน่ง
(iii) Trumpet Section 4 ตำแหน่ง
B. ตำแหน่งเครื่องอื่นๆ* 2 ตำแหน่ง ประกอบด้วย
i. ตำแหน่งนักร้อง 1 ตำแหน่ง (จะมีหรือไม่มีก็ได้)
ii. ตำแหน่งนักโซโล่ (Soloist) 1 ตำแหน่ง (จะมีหรือไม่มีก็ได้)
2. ผู้อำนวยเพลง (Conductor) 1 คน ไม่กำหนดคุณสมบัติ
3. สมาชิกในวงทุกคนจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่หรือเทียบเท่าไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเดียวกัน
4. วงดนตรีทุกวงต้องสมัครในนามโรงเรียนเท่านั้น โดยที่ใบสมัครและเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าประกวดจะต้องได้รับการรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษาประทับตราโรงเรียน หนึ่งโรงเรียนสามารถส่งวงเข้าประกวดได้ 1 วง และระบุชื่อวงเป็นชื่อสถาบันศึกษาเท่านั้น

bigband-stage

* ตำแหน่งนักดนตรีและเครื่องอื่นๆต้องอยู่ในรูปแบบที่กำหนดให้เท่านั้น

5. กติกาการแข่งขัน
5.1 Jazz Ensemble Competition
รอบคัดเลือก
1. บันทึกการบรรเลงเพลง 2 เพลง เป็นรูปแบบวีดีโอแล้วส่งเป็น Link Youtube เท่านั้น
2. บรรเลงเพลง 2 เพลง ความยาวรวมทั้งสองเพลงไม่เกิน 15 นาที ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องบรรเลงเพลง โดยคำนึงถึงเรื่องของภาษา และสไตล์ตาม Jazz Tradition ของเพลงแต่ละยุค
A. เพลงบังคับเลือก โดยเลือกบรรเลง 1 เพลง จากเพลงที่กำหนดให้ 5 เพลง
1. The Moontrane : Woody Shaw
2. Driftin : Herbie Hancock
3. Nica’s Dream : Horace Silver
4. Shaw’Nuff : Charlie Parker
5. Like someone in love : Jimmy Van Heusen
B. บรรเลงเพลงที่วงประพันธ์ขึ้นเอง (Original Composition) ต้องเป็นเพลงที่แต่งขึ้นเองโดยไม่มีลิขสิทธิ์การสังกัดค่ายเพลง
3. วงที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ จะต้องประกอบไปด้วยสมาชิกที่อยู่ในใบสมัครเท่านั้น โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนสมาชิกในวงนอกเหนือจากใบสมัคร
4. จำนวนวงที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบรองชนะเลิศ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน และผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รอบรองชนะเลิศ
1. บรรเลงสดเพลงเดียวกับที่ส่งเดโม่ 2 เพลง โดยใช้เวลาบรรเลงทั้งสองเพลง 15 นาที รวม Set Up เริ่มจับเวลาหลังจากประกาศชื่อวง
2. จำนวนวงที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รองชิงชนะเลิศ
1. บรรเลงสด 2 เพลง โดยใช้เวลาบรรเลงทั้งสองเพลง 15 นาที รวม Set Up เริ่มจับเวลาหลังจากประกาศชื่อวง ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องบรรเลงเพลง โดยคำนึงถึงเรื่องของภาษา และสไตล์ตาม Jazz Tradition ของเพลงแต่ละยุค
A. เพลงบังคับเลือก 1 เพลง จากเพลงที่กำหนดให้ 5 เพลง
1. Celia : Bud Powell
2. Along Came Betty : Benny Golson
3. Airegin : Sonny Rollins
4. Night and Day : Cole Porter
5. Recorda Me : Joe Henderson
B. บรรเลงเพลงที่วงประพันธ์ขึ้นเอง (Original Composition) โดยจะต้องเป็นเพลงเดียวกับที่ส่งมาในรอบคัดเลือก

2. เพลงที่ใช้ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จะต้องระบุในใบสมัคร และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเพลงในการแข่งขัน หรือเปลี่ยนสมาชิกในวงนอกเหนือจากใบสมัคร

5.2 Jazz Big Band Competition

รอบชิงชนะเลิศ
1. บรรเลงสด เพลงบังคับเลือก 2 เพลง โดยจะต้องเลือกจากกลุ่มเพลงที่ประกาศไว้ในใบสมัคร โดยใช้เวลา 20 นาที รวม set up เริ่มจับเวลาหลังจากประกาศชื่อวง
A. กลุ่มบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเลือกเพลงใดเพลงหนึ่งจากเพลงต่อไปนี้

2. วงที่แข่งขัน จะต้องประกอบไปด้วย สมาชิกที่อยู่ในใบสมัครเท่านั้น โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนสมาชิกในวงนอกเหนือจากใบสมัคร
1. แว่ว
2. ฝัน
3. แสงเดือน
4. ในดวงใจนิรันดร์
5. Oh I Say
6. รัก
B. กลุ่มบทเพลงแจ๊ส โดยเลือกเพลงใดเพลงหนึ่งจากเพลงต่อไปนี้
1. Flight of the foo bird / Count Basie
2. Cute / Neal Hefti
3. A Child is Born / Thad Jones
4. The more I see you / Count Basie
5. I remember clifford arranged by Sammy nestico
6. Big Dipper / Thad Jones

3. จำนวนวงที่ผ่านการคัดเลือก ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

6. เกณฑ์การให้คะแนน
6.1 Jazz Ensembles Competition
รอบคัดเลือก รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ คะแนนรวม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น
1. การรวมวง (ensembles) (60 คะแนน)
1) คุณภาพเสียงโดยรวม (overall tone quality)
ได้แก่ การควบคุมเสียงกังวาน (resonance control) ความคมชัด (clarity) ความมั่นคง (consistency) ความอบอุ่นของเสียง (warmth) การควบคุมลักษณะเสียง (articulation)
2) น้ำเสียง (intonation)
ได้แก่ เสียงในการรวมวง (within ensemble) ความถูกต้องของระดับเสียง (accuracy to printed pitches)
3) ความรู้สึกในจังหวะ (rhythmic feel)
ได้แก่ ชีพจรจังหวะ (pulse) ความถูกต้องของตัวโน้ตและตัวหยุด (accuracy of note and rest values) ความยาวของสียง (duration) ความรู้สึกสวิง (swing feel)
4) เสียงสมดุลและการผสมผสาน (balance, blend)
ได้แก่ การรับรู้ของการรวมวง (awareness of ensemble) ความกลมกลืนในคุณภาพเสียง (likeness of qualities)
5) การตีความบทเพลง (interpretation)
ได้แก่ สไตล์ (style) การแสดงอารมณ์ (expressiveness) ความตอบสนองความรู้สึก (sensitivity) การมีอารมณ์ร่วม (emotional involvement)
6) เทคนิค (technique)
ได้แก่ การควบคุมช่วงเสียง (control of ranges) ความถูกต้อง (accuracy) ทักษะทางดนตรี (musical skill)
2. กลุ่มเครื่องจังหวะ (rhythm Section) (20 คะแนน)
1) อัตราความเร็ว (tempo)
ได้แก่ ความรู้สึกในอัตราจังหวะ (Feeling for meter) ความมั่นคง (Steadiness)
2) การบรรเลงประกอบ (comping) การเพิ่มเติม (fills)
ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ (creative) การตอบสนอง (responsibility)
3. การโซโล่ (Solos) (20 คะแนน)
1) การด้นสด (improvisation)
ได้แก่ การเลือกโน้ตที่ใช้โซโล่ (choice of notes) การใช้โน้ตโซโล่ที่เหมาะสม (appropriate solos) สไตล์การบรรเลงในเพลง (changes within style)
2) ความคิดสร้างสรรค์ (creativity) ความเป็นนักดนตรี (musicianship)
ได้แก่ อารมณ์ (Mood) การแสดงออก (Expression)
4. Outstanding Musician
ผลการตัดสินขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสิน และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

6.2 Jazz Big Band Competition
รอบคัดเลือกรอบ และ รอบชิงชนะเลิศ คะแนนรวม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น
1.การรวมวง (ensembles) (60 คะแนน)
1) คุณภาพเสียงโดยรวม (overall tone quality)
ได้แก่ การควบคุมเสียงกังวาน (resonance control) ความคมชัด (clarity) ความมั่นคง (consistency) ความอบอุ่นของเสียง (warmth) การควบคุมลักษณะเสียง (articulation)
2) น้ำเสียง (intonation)
ได้แก่ เสียงในการรวมวง (within ensemble) ความถูกต้องของระดับเสียง (accuracy to printed pitches)
3) ความรู้สึกในจังหวะ (rhythmic feel)
ได้แก่ ชีพจรจังหวะ (pulse) ความถูกต้องของตัวโน้ตและตัวหยุด (accuracy of note and rest values) ความยาวของสียง (duration) ความรู้สึกสวิง (swing feel)
4) เสียงสมดุลและการผสมผสาน (balance, blend)
ได้แก่ การรับรู้ของการรวมวง (awareness of ensemble) ความกลมกลืนในคุณภาพเสียง (likeness of qualities)
5) การตีความบทเพลง (interpretation)
ได้แก่ สไตล์ (style) การแสดงอารมณ์ (expressiveness) ความตอบสนองความรู้สึก (sensitivity) การมีอารมณ์ร่วม (emotional involvement)
6) เทคนิค (technique)
ได้แก่ การควบคุมช่วงเสียง (control of ranges) ความถูกต้อง (accuracy) ทักษะทางดนตรี (musical skill)
2.กลุ่มเครื่องจังหวะ (rhythm Section) (20 คะแนน)
1) อัตราความเร็ว (tempo)
ได้แก่ ความรู้สึกในอัตราจังหวะ (Feeling for meter) ความมั่นคง (Steadiness)
2) การบรรเลงประกอบ (comping) การเพิ่มเติม (fills)
ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ (creative) การตอบสนอง (responsibility)
3. การโซโล่ (Solos) (20 คะแนน)
1) การด้นสด (improvisation)
ได้แก่ การเลือกโน้ตที่ใช้โซโล่ (choice of notes) การใช้โน้ตโซโล่ที่เหมาะสม (appropriate solos) สไตล์การบรรเลงในเพลง (changes within style)
2) ความคิดสร้างสรรค์ (creativity) ความเป็นนักดนตรี (musicianship)
ได้แก่ อารมณ์ (Mood) การแสดงออก (Expression)
4.Best Trumpet Section, Best Trombone Section, Best Saxophone Section
ผลการตัดสินขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสิน และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

7. เกณฑ์การลงโทษ
1. หากบรรเลงเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด จะถูกตัดคะแนน โดยทุกๆ 10 วินาที จะถูกตัด 1 คะแนน
2. กรณีผิดคุณสมบัติ บทลงโทษขึ้นอยู่กับดุลยพินิจกรรมการตัดสิน

8. อุปกรณ์เครื่องดนตรีที่เตรียมให้
8.1 Jazz Ensembles Competition และ Jazz Big Band Competition
เครื่องดนตรีและอุปกรณ์ที่เตรียมไว้บนเวทีไม่อนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้ายใดๆทั้งสิ้น ได้แก่
1. Jazz Drumset 1 ชุด ประกอบไปด้วย

Bass Drums 20×14 Floor Tom 14×14 Tom 12×8 Tom 10×7 Snare 14×5.5 Snare Stand Cymbal Stand x3 Hihat Stand Drum Throne
2. Amplifier Guitar 1-2 ชุด* Amplifier Bass 1 ชุด
*ประเภท Jazz Ensembles มี 2 ชุด ประเภท Jazz Big Band มี 1ชุด
3. Acoustic Piano หรือ Digital Piano
4. เครื่องดนตรีเสริม เอฟเฟค และอุปกรณ์เสริมอื่นๆให้ผู้แข่งขันเตรียมมาเอง

9. การสมัคร
ประเภท Jazz Ensemble Competition กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3X3teJTf6yhSwyb1ZKGFpAJCsFpHAGT2MJX4ogg0FshEYVw/viewform
ประเภท Jazz Big Band Competition ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4V8IF0fN26_sneSrTW-to9_14fR91GTCpciOUt0PJB4r2Yg/viewform
สอบถามข้อมูลเพิ่มเดิม ได้ที่ www.facebook.com/thailandjazzcompetition/ หรือ email jazzactivity.su@gmail.com
9.1 Jazz Ensembles Competition
1. กรอกใบสมัครออนไลน์
2. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 2,000 บาท

9.2 Jazz Big Band Competition
1. กรอกใบสมัครออนไลน์
2. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 3,000 บาท
3. หนังสือรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษาประทับตราโรงเรียนโดยรายละเอียดดังนี้
หนังสือรับรองนักดนตรีทุกคน และนักร้อง โดยใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนดให้ ในหนังสือจะต้องระบุ เลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นเรียน อายุ วันเดือนปีเกิด ตำแหน่งในการแข่งขัน รูปถ่ายปัจจุบัน (ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว ลงนามรับรองโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา และประทับตราสถานศึกษาทุกฉบับ สำหรับนักดนตรีสำรองโปรดระบุในหนังสือรับรองว่าเป็นนักดนตรีสำรอง

ส่งมาที่ คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร  22 ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

10. เงื่อนไขการแข่งขัน
1. ผลงานภาพและเสียงอันเกิดจากแข่งขัน Thailand Jazz Competition เป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรมีสิทธิ์อันชอบธรรมในการนำผลงานดังกล่าวไปกระทำการใดๆ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. มหาวิทยาลัยศิลปากรขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงาน และทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องจากการแข่งขัน ห้ามมิให้ผู้ใดแอบอ้างเป็นเจ้าของ ลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือนำผลงานดังกล่าวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
3. มหาวิทยาลัยศิลปากรขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนผลงาน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4. มหาวิทยาลัยศิลปากรขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กติกาการแข่งขัน และรางวัลต่างๆที่เกิดขึ้น
5. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

Announcement of results of TJC2018

Thailand Jazz Competition 2018

Jazz Ensemble Competition

1ST Place : 70,000.-THB cash prize : Rangkaen
2nd Place : Competition Certificate and 35,000.-THB cash prize : Sussiang
3rd Place: Competition Certificate and 20,000.-THB cash prize : Untold
2 consolation prize: Competition Certificate and 5,000.- THB cash prize : Love You Like Blue and Captain James II-V-I

Jazz Big Band Competition

100,000.-THB cash prize and competition certificate:
Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level)

2nd Place : Competition Certificate and 50,000.- THB cash prize
Ratwinit Bangkaeo School

3rd Place: Competition Certificate and 20,000.-THB cash prize
Matthayom Sangkeet Witthaya  Bangkok school

4rd Place: Competition Certificate and  10,000 .-THB cash prize
Horwang School

Outstanding Musicians
PETCHPOOM PETCHKAEW Electric Guitar from Rangkaen
THANAPONG ANANTAKUL Drums  from Rangkaen
ROYKHIEN WANGLERT Piano from Captain James II-V-I
NATTAKIT THANAPOONSAWAD Tenor Saxophone from Sussiang
RARUKCHON PIYACHOTISAKULCHAI Drums from Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level)

Announcement of semi-finalists

Announcement of semi-finalists : Jazz ensembles

 1. Anunda
 2. Captian James ii-V-I
 3.  Forty Eight
 4. Love you like blue
 5. Parrot at TMBK
 6. Rangkaen
 7.  Smoke Dog
 8.  Sus Siang
 9. Tell me when U cancel
 10.  The Thousand Horses
 11.  Thro Sorn
 12. Untold
 13.  Yellow Cat

Announcement of finalists : Jazz Big Band

 1. The Demonstration School of Ramkhamhaeng University
 2. Ratwinit Bangkaeo School
 3. Matthayom Sangkeet Wittaya Bangkok School
 4. Horwang School

Rules & Regulations TJC2018

Thailand’s most prestigious jazz competition 2018
Apply now – February 28, 2018

The 2 Categories for the competition include:
Jazz Ensembles Competition
Jazz Big Band Competition

Semifinals : April 6, 2018
Finals: April 7, 2018
at Multi – Function Room, 1st Floor, Bangkok Art & Culture Centre

Since its establishment the Jazz Department at Silpakorn University has been involved in a variety of educational and performance oriented activities at both the domestic and international levels. In 2005 we initiated a highly acclaimed “Thailand Jazz Competition” (TJC) This is the premier jazz competition in Thailand under the patronage of His Majesty King Bhumipol Adulyadej. As the first of its kind in the country, the contest has received broad attention from jazz musicians and audiences alike across the country. Silpakorn University is proud to announce the 2018 Thailand Jazz Competition will be held at Bangkok Art & Culture Centre (BACC) in Bangkok from Friday the 6th of April through Saturday the 7th of April.
1. Categories

1.1 Jazz Ensembles Competition 4-7 participants
1.2 Jazz Big Band Competition 17-25 participants

2. Prizes Entire prizes of 310,000 .-THB

2.1 Jazz Ensembles Competition

1st Place:  Competition Certificate and 70,000.-THB cash prize
2nd Place: Competition Certificate and 35,000.-THB cash prize
3rd Place: Competition Certificate and 20,000.-THB cash prize

2.2 Jazz Big Band Competition

1st Place: Competition Certificate and 100,000.-THB cash prize
2nd Place: Competition Certificate and 50,000.-THB cash prize
3rd Place: Competition Certificate and 20,000.-THB cash prize
4th Place: Competition Certificate and 10,000.-THB cash prize
5th Place: Competition Certificate and 5,000.-THB cash prize

3. Schedule

Application Dateline: February 28, 2018
Announcement of Semifinalists March 5, 2018
Semifinals : April 6, 2018 at Multi – Function Room, 1st Floor, Bangkok Art & Culture Center
Finals: April 7,2018 at Multi – Function Room, 1st Floor, Bangkok Art & Culture Center

4. Eligibility

4.1 Jazz Ensemble Competition

1. Each ensemble is composed of 4-7 participants
2. All participants must not be under any third party contracts with record labels domestically or internationally.
3. Only 2 winners from Thailand Jazz Competition 2017 are allowed to participate in the same ensemble for 2018 competition.

4.2 Jazz Big Band Competition

4.2.1 Each big band is composed of 17-25 participants which includes the following:

• 17 Required Instruments
• 4 Rhythm Section : Drums, Guitar, Bass and Piano
• 13 Brass and Woodwind Section which includes the following
• 5 Saxophone Section (2 Alto Sax, 2 Tenor Sax and 1 Baritone Sax)
• 4 Trombone Section
• 4 Trumpet Section
• 2 Optional Instruments which are:
• 1 Vocalist
• 1 Soloist

4.2.2 1 Band Conductor (No eligibility)
4.2.3 All participants must be a valid students from the same high school which currently is in less than a 12th grade or equivalent.
4.2.4 Each big band must apply on behalf of the school in which application form and student eligibility form must be verified from a school president. Each school can only submit 1 big band.

bigband-stage
*Technical rider and musician placement apply to all participants.

5. Rules and Performance Requirements

5.1 Jazz Ensembles Competition
Audition Round
1. Applicants must submit 2 video presentations in youtube link
2. Combined duration of 2 video presentations must not exceed 15 minutes. The selection of the semifinalists will be based on the audio presentation, the resume, and the application form.
 • Required Piece : Choose one from below:
 1. The Moontrane : Wood Show
 2. Driftin : Herbie Hancock
 3. Nica’s Dream : Horace Silver
 4. Shaw’Nuff : Dizzy Grillespie
 5. Like someone in love : Jimmy Van Heusen
• Original Composition
 3. Semifinalists and Finalists must be the original applicants with no change in instrumentation
4. The selection of semifinalists and finalists will be based on 2016 competition judges.
Semifinal Round
1. Each entrant must perform the exact same 2 songs as the audio presentations totalling not more than  15 minutes in length.
2. The selection of finalists will be based on the evaluation by the 2016 competition judges.

Final Round

1. Each entrant must perform 2 pieces of music (from below) within 15-minute length

 • Required Piece (choose one from below)
1. Celia : Bud Powell
2. Along Cฟme Betty : Benny Golson
3. Airegin : Sonny Rollins
4. Night and Day : Cole Porter
5. Recorda Me : Joe Henderson

• Original Composition (must be the exact same song from the audition round)

   5.2 Jazz Big Band Competition
 Final Round
1.The combined duration of the 2 audio presentations must not exceed 20 minutes. The selection of the semifinalists will be based on the audio presentation, the resume, and the application form.
 • His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s compositions (Choose one from below)
1. Echo/ Arr. Asst Prof Dr. Saksri Vongtaradon
2. Lullaby / Arr. Asst Prof Dr. Saksri Vongtaradon
3. Magic Beam / Arr. Asst Prof Dr. Saksri Vongtaradon
4. Still on my mind / Arr. Asst Prof Dr. Saksri Vongtaradon
5. Oh I Say / Arr. Asst Prof Dr. Saksri Vongtaradon
6. Love / Arr. Asst Prof Dr. Saksri Vongtaradon
• Jazz Big Band (Choose one from Below)
1. Flight of the foo bird / Count Basie
2. Cute / Neal Hefti
3. A Child is Born / Thad Jones
4. The more I see you / Count Basie
5. I remember clifford arranged by Sammy nestico
6. Big Dipper / Thad Jones
6. Judging Criteria
6.1 Jazz Ensembles Competition
100 points for Semifinals and Finals which is divided into the following:
Ensembles (60)
1. Overall Tone quality
Consider: resonance control, clarity, focus, consistency, warmth, articulation.
2. Intonation
Consider: within ensemble, accuracy to printed pitches.
3. Rhythmic feel
Consider: pulse, accuracy of note and rest values, duration, swing feel.
4.Balance, blend
Consider: awareness of ensemble, accompaniment.
5.Interpretation
Consider: style, arrangements, expressiveness, sensitivity, emotional involvement.
6. Technique
Consider: attacks, releases, control of ranges, accuracy, musical skill.
Rhythm Section (20)
1. Time
Consider: dynamic, texture.
2. Comping, fills
Consider: creative responsibility.
Solos (20)
1. Improvisation
Consider: choice of notes, appropriate solos, changes, within style.
2. Creativity,
musicianship, mood, expression
6.2 Jazz Big Band Competition
100 points for Semifinals and Finals which is divided into the following:
Ensembles (60)
1. Overall Tone quality
Consider: resonance control, clarity, focus, consistency, warmth, articulation.
2. Intonation
Consider: within ensemble, accuracy to printed pitches.
3. Rhythmic feel
Consider: pulse, accuracy of note and rest values, duration, swing feel.
4.Balance, blend
Consider:, awareness of ensemble, accompaniment.
5.Interpretation
Consider: style, arrangements, expressiveness, sensitivity, emotional involvement.
6. Technique
Consider: attacks, releases, control of ranges, accuracy, musical skill.
Rhythm Section (20)
1. Time
Consider: dynamic, texture.
2. Comping, fills
Consider: creative responsibility.
Solos (20)
1. Improvisation
Consider: choice of notes, appropriate solos, changes, within style.
2. Creativity,
musicianship, mood, expression
7. Penalty
1. 1 point will be deducted for every 10 seconds there performance exceeds the duration limit.
2. The entrant may disqualified at any time if the terms and conditions contained herein have not been fully met.
8. Instrumentation
8.1 Jazz Ensembles Competition and Jazz Big Band Competition
1. 1 Jazz Drumset
Bass Drums 20×14 Floor Tom 14×14 Tom 12×8 Tom 10×7 Snare 14×5.5 Snare Stand Cymbal Stand x3 Hihat Stand Drum Throne
2. 2 Amplifier Guitar
3. 1 Amplifier Bass
4. 1 Acoustic Piano / Digital Piano
9. Applications
9.1 Jazz Ensemble Competition please go to https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3X3teJTf6yhSwyb1ZKGFpAJCsFpHAGT2MJX4ogg0FshEYVw/viewform
9.2  Jazz Big Band Competition please download your application form at >>> Jazz Big Band APPLICATION << Click
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4V8IF0fN26_sneSrTW-to9_14fR91GTCpciOUt0PJB4r2Yg/viewform
© 2018: Thailand Jazz Competition 2019, All Rights Reserved